Samtalepartner for ungdom mellom 13 og 25 år

Mentaltrener - Motivator - Mentor

Ungdomsårene er en sårbar periode hvor ungdommen står ovenfor mange viktige valg. Det er også der de legger fundamentet for resten av deres livet. For mange er det dessverre en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon. Ved å jobbe en-til-en med meg får ungdommene en profesjonell ungdomscoach som tar dem på alvor, møter dem der de er og gir dem en god kombinasjon av trygghet, utfordringer og motivasjon.

image-0
image-1
image-2
image-large-0
image-large-1
image-large-2

MIN FILOSOFI

Friskhetsfokus - Fremoverrettet - Forebyggende

Gjennom ungdomscoaching ønsker jeg å hjelpe ungdommen til å bygge et solid fundament som er bygget på deres verdier og styrker, slik at de kan stå stødig i seg selv og ha mot til å ta de riktige valgene – både for seg selv, i møte med andre og for sin egen fremtid.

Én liten retningsjustering i ungdomstiden kan være avgjørende for hvordan livet utfolder seg – litt mer tro på seg selv gjør at man våger å være tro mot seg selv. I timene benytter jeg teknikker og elementer fra coaching, positiv psykologi og kognitiv adferdsterapi, og har laget min egen modell spesialtilpasset ungdom.

I løpet av coachingen legger jeg vekt på at ungdommen tilegner seg mentale verktøy og bygger opp livsferdigheter de kan bruke resten av livet. Jeg jobber helhetlig med tre hovedtemaer som har vist seg å være essensielle for trivsel og utvikling hos ungdom: Indre styrke, Sosiale relasjoner, Visjon og mening.

Til ungdommen

Teamwork

Du vil få en som er på ditt lag, litt som din egen PT, som du kan snakke helt fritt med og som hjelper deg med å legge planer, motivere deg og å oppnå de målene du setter deg.

Du bestemmer

Selv om det er foreldre som tar kontakt for å booke timer er det DU som bestemmer hvilke temaer du ønsker å snakke om. Hvis du er usikker, så finner vi frem til det sammen.

UAVHENGIG

Det kan være godt å snakke med noen som er helt utenfor det vanlige miljøet med familie, venner og skole, og som du dermed kan være helt åpen og ærlig med alt om.

Taushetsplikt

Coachingprosessen blir mest effektiv når du føler deg komfortabel til å snakke åpent og fritt. Jeg vil derfor du skal vite at jeg har taushetsplikt – også overfor foreldre.

Verktøykasse

I løpet av coachingen vil du lære deg teknikker og få tips til hvordan du kan motivere deg selv, unngå pinlig stillhet i samtaler, takle stress og andre ting du måtte ønske.

Motiverende

Du vil merke at det er motiverende å snakke med meg og at tiden flyr. Du vil føle deg mye lettere etterpå, tenke klarere og ha mer tro på deg selv.

Ofte Stilte Spørsmål

Det kommer an på hvor fleksible dere er i forhold til hvilke dager og tidspunkter dere har mulighet. Som regel er det mindre ventetid på timene på dagtid enn timene på ettermiddag og kveld. Ta gjerne kontakt for å høre!
Jeg har lokaler på Sagene i Oslo, akkurat der hvor Ring 2 og Akerselva krysser hverandre. Adressen er Maridalsveien 91. Gå til "Kontakt" så finner du mer info om kollektivtransport, parkering og annet.
Det er fullt mulig å ta timene på telefon, Skype eller Zoom dersom dere bor langt unna. Flere av ungdommene kommer for øvrig inn til Oslo for timene selv om de kommer fra andre fylker og har lang reisevei, da jeg også har timer på ettermiddag og kveld.
Flere av jentene som kommer til coaching har på forhånd tenkt at de helst ville snakke med en dame. De gir det likevel en sjanse og i etterkant er nettopp det at jeg er mann noe av det de trekker frem som positivt og synes var ekstra fint.
Størsteparten er unge fra 12 til 25 år. Det er ca. 50/50 fordeling på jenter og gutter. Det kan være en 13 år gammel jente som sliter med selvfølelsen, en 14 år gammel gutt som sliter med motivasjon på skolen, en 15-åring som vil bli bedre sosialt og stoppe å bry seg så mye om hva andre tenker, en 17 år gammel jente med høye krav til seg selv både på skole, sosialt og idrett, en 18-åring som vil finne ut hva hun skal etter videregående, en 19 år gammel gutt som driver med idrett på internasjonalt nivå, en 21-årig student på medisinstudiet, eller en 24-åring som akkurat har begynt i sin første "ordentlige jobb".
Selvtillit og tro på egne ferdigheter. Selvfølelse og selvbilde. Sortere tanker. Idrett. Prestasjonssituasjoner. Takle press. Motivasjon. Stress. Sosial angst. Sosial selvtillit. Mangel på energi. Skolevegring. Overveldelse. Høye forventninger til seg selv. Vaner og rutiner. Retning og veien videre. Mål og drømmer. Tørre å være seg selv. Utfordringer med familie eller venner.
«Hæ? Er vi ferdig allerede?!». Tiden flyr når vi kommer i gang. Timen består ikke av 90 min hvor vi sitter og snakker om negative følelser. Coachingtimene er dynamiske og skreddersys til den enkelte ungdommen og hans eller hennes behov og personlighet.
JA, det er veldig vanlig. Tillit og en god relasjon er viktig for at ungdommene skal føle seg trygge og motiverte. Derfor er det viktig for meg å bruke tid på å bli kjent og skape trygghet. Mange av ungdommene under 18 kommer etter litt press fra foreldrene, men ender så opp med å selv eie prosessen og ønsker å komme tilbake fordi de erfarer at de får utbytte av det, selv om det kan ta noen ganger for å bli varme i trøya.

Hvordan fungerer det?

Struktur

Forskning viser at det er tre viktige strukturelle komponenter for suksessfull ungdomscoaching:

1. Tett oppfølging over tid

2. Skreddersying til den enkelte ungdom

3. Forpliktelse fra ungdommen overfor coachingprosessen

 

Jeg tilbyr derfor to forskjellige pakker på 7 og 10 ganger.
Ønsker dere bare ett eller to møter, eller ønsker dere først å sjekke om vi finner kjemien? Ikke noe problem. Se under punkt C) under "Pakker og priser". 

 

Coachingpakkene inkluderer:

1. Cooachingtimer i mine lokaler i Maridalsveien 91– møtene blir kjørt som dobbelttimer (2 x 45 min)
Har du ikke mulighet til å komme til kontoret i Oslo? Jeg tilbyr også coaching pr. telefon og Skype/Zoom.

2. Skreddersydde oppgaver – oppgavene gjennomføres mellom møtene

Pakker og priser

A) Pakke på 7 dobbelttimer à la 90 min

Pris pr. dobbelttime er 2150,- inkl. mva.

Total pris: 15050,- inkl. mva.

 

B) Pakke på 10 dobbelttimer à la 90 min

Pris pr. dobbelttime er 1950,- inkl. mva.

Total pris: 19500,- inkl. mva.

 

C) 1 dobbelttime à la 90 min

Dersom du bare ønsker noen sessions, eller bare ønsker å ta det litt som det kommer, er dette fullt mulig. Mange velger også en dobbelttime eller to slik at ungdommen kan sjekke hvordan det er og om kjemien stemmer, før de går for en av pakkene.

Pris pr. dobbelttime er er 2450,- inkl. mva.

 

Anbefalt hyppighet

Tillit og en god relasjon er viktig for at ungdommene skal føle seg trygge og motiverte. For de fleste ungdommene under 18 anbefales det derfor å starte med ukentlige møter de tre første ukene. Jeg gjør deretter en vurdering av hvilken hyppighet som er mest hensiktsmessig videre. Noen fortsetter med ukentlig, mens andre går over til annenhver eller tredjehver uke. Enkelte kommer også to ganger i uken. Dette kommer an på ungdommen og tema for coaching.

 

Du har mulighet til å avbryte coachingpakken

Du vil da få refundert det du har betalt fratrukket fullpris (2450,-) for de dobbelttimene som har blitt brukt.

 

Betaling

Faktura vil bli sendt i forkant og må være innbetalt før første møte. Dersom ønskelig kan faktura for pakkene fordeles på to betalinger. Alle priser er inkl. mva.

Kanselleringspolicy

Det er vanskelig å fylle avbestilte timer på kort varsel. Skulle ungdommen være forhindret fra å gjennomføre en samtale, må det derfor gis beskjed om senest 2 virkedager før avtalt time. Timer avbestilt eller byttet etter dette belastes kunden i sin helhet. Dette gjelder selv om det oppstår sykdom eller andre uforutsette hendelser.

Coaching for foreldre

Mange foreldre tar selv også noen timer med coaching som et supplement til ungdomscoachingen. Har man det godt med seg selv og livet er det lettere å ha overskudd til de rundt seg.

Eksempler på temaer:

  • Kommunikasjon med ungdommenen min
  • Hvem er jeg i møte med min sønn/datter
  • Egen coachingprosess på ønskede temaer og livsområder

Det kommer ikke til å bli snakket om hva ungdommen og jeg snakker om i timene våre, med mindre ungdommen spesifikt har bedt meg om det og gitt meg tillatelse til det.

Av og til kan det også være ønskelig med en time eller to med både ungdom og forelder til stede, dersom ungdommen ønsker det.

Jeg anbefaler også deg som forelder å ta en titt på e-boken «Den gode samtalen – Hvordan nå inn til, inspirere og styrke ungdommen».

Som mor ser jeg stor framgang hos min sønn etter noen timer hos Alex. Jeg opplever at han har blitt mer glad generelt og tryggere på seg selv i sosiale settinger. I tillegg gjennomfører han presentasjoner, noe som før var så og si utenkelig. Jeg merker at Alex har en unik evne til å bygge trygge og gode relasjoner med ungdom. Coaching hos Alex utgjør virkelig en forskjell for min sønn. Tusen takk for at du finnes, jeg gleder meg til fortsettelsen!

Mamma til gutt på 14

Hvordan kommer vi i gang?

Sveip til sidene for å se de fire stegene fra du tar kontakt til første coachingtime.

Endring starter med et enkelt steg...

... og det første steget kan være så enkelt som å sette opp en gratis kartleggingssamtale med deg som foreldre.